Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena. 

Januari
100 kr  Lottnummer: 86  Annelie Björklund
  50 kr  Lottnummer:   5  Ewa Wald
  50 kr  Lottnummer:   7  Monica Bengtsson
  50 kr  Lottnummer: 46  Dane Blomkvist
Februari
100 kr  Lottnummer: 68  Bo-Göran Hertlid
  50 kr  Lottnummer: 24  Johan Olsson
  50 kr  Lottnummer: 13  Anna-Greta Nordqvist-Andersson
  50 kr  Lottnummer:   4  Ann-Marie Sjöström
Mars
100 kr  Lottnummer: 55  Carolin Norén
  50 kr  Lottnummer: 34  Elisabeth Norén
  50 kr  Lottnummer: 5  Ewa Wald
  50 kr  Lottnummer: 8  Åsa Wennerholm
April
100 kr  Lottnummer: 31  Annelie Sjöstrand
  50 kr  Lottnummer: 83  Linda Siderup
  50 kr  Lottnummer: 80  Mikael Snecker
  50 kr  Lottnummer: 42  Loella Laursen
Maj
100 kr  Lottnummer: 83  Linda Siderup
  50 kr  Lottnummer: 42  Loella Laursen
  50 kr  Lottnummer: 78  Mikael Snecker
  50 kr  Lottnummer: 62  Yvonne Jönsson
Augusti
100 kr  Lottnummer: 43  Gunni Chrisping
  50 kr  Lottnummer: 10  Kristina Norén
  50 kr  Lottnummer: 67  Patrik Pålson
  50 kr  Lottnummer: 23  Hans Jönsson
September
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
 Oktober
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
November
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
December
500 kr  Lottnummer:
250 kr  Lottnummer:
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer: