Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena. 

Januari
100 kr  Lottnummer:   1  Per-Olof Norén
  50 kr  Lottnummer: 49  Mats Pettersson
  50 kr  Lottnummer: 90  Linda Siderup
  50 kr  Lottnummer: 41  Bo Andersson
Februari
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
Mars
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
April
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
Maj
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
Augusti
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
September
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
 Oktober
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
November
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
December
500 kr  Lottnummer:
250 kr  Lottnummer:
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer: