Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena. 

Januari
100 kr  Lottnummer:   76 Gunilla Linell
  50 kr  Lottnummer: 62 Yvonne Jönsson
  50 kr  Lottnummer: 94 Dane Blomkvist
  50 kr  Lottnummer: 23 Hans Jönsson
Februari
100 kr  Lottnummer: 92 Bo-Göran Hertlid
  50 kr  Lottnummer: 17 Ann-Britt Malmkvist
  50 kr  Lottnummer: 26 Fredrik Persson
  50 kr  Lottnummer: 42 Loella Laursen
Mars
100 kr Lottnummer: 19 Richard Lindahl
  50 kr Lottnummer: 25 Annelie Björklund
  50 kr Lottnummer: 2 Oskar Lindkvist
  50 kr Lottnummer: 36 Anna-Greta Nordqvist Andersson
April
100 kr Lottnummer: 23  Hans Jönsson
  50 kr Lottnummer: 75  Gunilla Linell
  50 kr Lottnummer: 1  Per-Olof Norén
  50 kr Lottnummer: 65  Anita Andersen
Maj
100 kr Lottnummer: 66  Hans Johansson
  50 kr Lottnummer: 41  Bo Andersson
  50 kr Lottnummer: 36  Anna-Greta Nordqvist Andersson
  50 kr Lottnummer: 42  Louella Laursen
Augusti
100 kr Lottnummer: 40  Mattias Sjöberg
  50 kr Lottnummer: 11  Anna-Greta Nordqvist Andersson
  50 kr Lottnummer: 65  Anita Andersen
  50 kr Lottnummer: 59  Ingela Wessman
September
100 kr Lottnummer: 5   Ewa Wald
  50 kr Lottnummer: 70  Marcus Östberg
  50 kr Lottnummer: 45  Mattis Sjöberg
  50 kr Lottnummer: 30  Anna Olsson
 Oktober
100 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer:
November
100 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer:
December
500 kr Lottnummer:
250 kr Lottnummer:
100 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer:
  50 kr Lottnummer: