Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena. 

Januari
100 kr  Lottnummer:   1  Per-Olof Norén
  50 kr  Lottnummer: 49  Mats Pettersson
  50 kr  Lottnummer: 90  Linda Siderup
  50 kr  Lottnummer: 41  Bo Andersson
Februari
100 kr  Lottnummer: 50  Mats Petersson
  50 kr  Lottnummer: 65  Anita Andersen
  50 kr  Lottnummer: 12  Richard Lindahl
  50 kr  Lottnummer: 57  Helena Linell
Mars
100 kr  Lottnummer: 56  Mikael Wessman
  50 kr  Lottnummer: 97  Markus Östberg
  50 kr  Lottnummer: 88  Patrik Pålsson
  50 kr  Lottnummer: 71  Ann-Britt Malmkvist
April
100 kr  Lottnummer: 44  Jenifer Pålsson
  50 kr  Lottnummer: 75  Gunilla Linell
  50 kr  Lottnummer: 24  Johan Olsson
  50 kr  Lottnummer: 49  Mats Pettersson
Maj
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
Augusti
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
September
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
 Oktober
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
November
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
December
500 kr  Lottnummer:
250 kr  Lottnummer:
100 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer:
  50 kr  Lottnummer: