Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena. Tyvärr har utskicken av 2020 års faktura för medlemslotteriet blivit försenad pga av tekniska fel men de kommer! Vi kommer därför ha två dragningar i februari istället.