Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena. Tyvärr har utskicken av 2020 års faktura för medlemslotteriet blivit försenad pga av tekniska fel men de kommer! Vi kommer därför ha två dragningar i februari istället.Dragningar för 2020

   vinst  lott       Januari   vins  lott      Februari
100 kr   61  Hans Jönsson 100 kr   21  Britt Löfgren
  50 kr   12  Richard Lindahl   50 kr   62  Yvonne Jönsson
  50 kr   96  Christina Norén   50 kr   20  Emmely Johansson
  50 kr   73  Peter Johansson   50 kr   4  Ann-Mari Sjöstrand
     Mars      April
 100 kr   59  Ingela Wessman 100 kr   35  Kjell-Axel Norén
  50 kr   19  Richard Lindahl   50 kr   63  Pia Alkefelt Jansson
  50 kr   33  Viggo Forsman   50 kr   20  Emmely Johansson
  50 kr   30  Anna Olsson   50 kr   22  Annelie Sjöstrand
 Vinst   Nr     Maj
100 kr  25  Annelie Björklund
  50 kr  22  Annelie Sjöstrand
  50 kr  21  Britt Lövkvist
  50 kr  17  Ann-Britt Malmkvist
    Augusti
100 kr    6   Bo Andersson
 50 kr    73    Peter Johansson
 50 kr    93    Emmely Johansson
 50 kr    15    Irene Bengtsson
                 September
     100 kr      nr 8    Åsa Wennerholm
        50 kr      nr 3    Per-Olof Norén
        50 kr      nr 67    Patrik Pålsson
        50 kr      nr 28    Kenneth Borg