Scouternas stödfond

Scouternas stödfond ger ekonomiska eller materiella bidrag till scouter mellan 8 och 25 år. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Här hittar du information om bidraget och om hur ansökningsprocessen går till.

Syftet med Scouternas stödfond är att genom ekonomiska eller materiella bidrag bidra till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor eller liknande kostnader. Scouternas stödfond avser att i första hand stötta medlemmar mellan 8-25 år.

Bidrag delas ut till

  • Enskilda medlemmar
  • Anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (till exempel avdelningsledare)
  • Scoutkår

Begränsningar

  • Sökande utan koppling till Scouterna eller scoutverksamhet behandlas inte av Scouternas stödfond.
  • Ansökan för deltagande i Scouternas centralt arrangerade arrangemang är inte möjlig. Undantag från detta kan göras utifrån specifikt definierade arrangemang, projekt eller aktiviteter.

Ansökningsprocess

Scouternas stödfond tar löpande emot ansökningar. I ansökan ska framgå vilka behov som finns och hur bidraget är tänkt att användas. Behandling sker fyra gånger per år. Du ansöker enklast via webbformuläret.

Ansök via webbformulär »

Du kan också ansöka via mejl (stodfonden@scouterna.se) eller post (Scouternas stödfond, Box 420 34, 126 12 Stockholm) med hjälp av en ansökningsblankett.

Ladda ner ansökningsblankett Scouternas stödfond som pdf »

Beslutsgrupp

Beslutsgruppen består av tre personer, som utses av Scouternas styrelse.