Bäver 7 år

th

Bäverscouter är första steget in i scouternas värld och gemenskap.

Som Bäverscout så lär du dig att vara ute i naturen och samarbeta med andra scouter. Aktiviteterna är har leken som grund och lägger in scouternas grundtanke där man lär sig genom att prova på.

Du är välkommen som bäverscout hos oss när du går i 1:e klass.
Nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna varannan lördag kl 10-11,30.
Vi håller våra aktiviteter på varannan gång på vår scoutlokal och varannan gång i Bruces skog.
Kläder efter väder.

Har du några frågor så kan du maila våra bäverscoutledare

Mail till ledarna

Bäverprogram VT 2020

Medlemsansökan

 

Läs mer på Scouternas hemsida om just Familjescouting

Bäver 7 år

Kommande arrangemang för Bäverscouter

Ledare på avdelning Bäver

Magdalena Norén

Ledare Bäver

Thea Eriksson

Ledare Bäver

Emmely Johansson

Ledare Bäver

Per Olof Norén

2:e vice Ordförande, Ledare Bäver