Bäver 7 år

th

Bäverscouter är första steget in i scouternas värld och gemenskap.

Som Bäverscout så lär du dig att vara ute i naturen och samarbeta med andra scouter. Aktiviteterna är har leken som grund och lägger in scouternas grundtanke där man lär sig genom att prova på.

Du är välkommen som bäverscout hos oss när du går i 1:e klass.
Vi startar på vecka 35.
Vi håller några av våra aktiviteter på vår scoutlokal och en del i  Bruces skog.
Kläder efter väder.

Har du några frågor så kan du maila våra bäverscoutledare

Mail till ledarna

Medlemsansökan

 

 

 

Läs mer på Scouternas hemsida om just Familjescouting

Bäver 7 år

Kommande arrangemang för Bäverscouter

Ledare på avdelning Bäver

Magdalena Norén

Ledare Bäver

Anders Paulsson

Ledare Spårare, Bäver

Per Olof Norén

2:e vice Ordförande, Ledare Bäver