Bäver 7 år

th

Bäverscouter är första steget in i scouternas värld och gemenskap.

Som Bäverscout så lär du dig att vara ute i naturen och samarbeta med andra scouter. Aktiviteterna är har leken som grund och lägger in scouternas grundtanke där man lär sig genom att prova på.

Du är välkommen som bäverscout hos oss när du går i 1:e klass.

Vi håller några av våra aktiviteter på vår scoutlokal och en del i  Bruces skog.
Kläder efter väder.

Har du några frågor så kan du maila våra bäverscoutledare

Mail till ledarna

Medlemsansökan

Bäverscoutprogram HT 2023

Vi ses på måndagar kl 17.30-18.30!

Läs mer på Scouternas hemsida om just Familjescouting

 

Bäver 7 år

Kommande arrangemang för Bäverscouter

Ledare på avdelning Bäver

Magdalena Norén

Ledare Bäver

Per Olof Norén

2:e vice Ordförande, Ledare Bäver