Scoutdräkten

Scoutdräkten är ett samlingsbegrepp över de kläder som vi scouter bär. Det kan vara en t-shirt, långarmad tröja eller det vanligaste en scoutskjorta.

Beställningar av scoutskjorta och märken görs under sidan Försäljning scoutvaror.

Vi säljer även Begagnade scoutskjortor för 100 kr (Gäller bara för medlemmar i Påarps Scoutkår!)och köper in din begagnade för 50 kr. Dock finns det inte alltid tillräckligt i lager så vi reserverar oss för slutsålda.

Märken

Där finns flera olika scoutmärken som tillhör en scoutskjorta. Bakgrunden till dessa märken är att scouter skall enkelt kunna se varifrån en scout kommer, vad den kan och vilka läger som den har varit med på. Märken delas in i olika kategorier.

Lokala märken

Märken som säger var du kommer i från och vilket förbund du tillhör. Dessa köps normalt i samband med en ny scoutskjorta. De märken vi brukar använda är:
– Sverigemärket
– EU-märket
– Pojk/Flick-märket
Samtliga går att köpa från scout-shopens hemsida.

Utöver dessa så finns där även ett Påarp-märke som ser ut så här:

Logo_paarp_slips2
I samband med köp av en scoutskjorta så fråga din ledare om ett ”Påarp-märke” så kan de hjälpa dig skaffa ett sådan.

Tillhörighetsmärken

Detta märke talar om vilken avdelning du tillhör och vilken patrull. Dessa delas ut oftast i samband med att scouterna växer och skiftar avdelning.
Påarp scoutkår delar ut dessa.

Deltagarmärken

Märken som talar om vad scouten har varit med om. Här är olika märken för olika åldersgrupper.
Dessa märken delas ut under en speciell ceremoni som vi i Påarps Scoutkår håller S:t Georgsdagen vilket är den 23:e april varje år.

Intressemärken

Märken som anger att scouten har visat sina färdigheter/kunskapar inom ett specifikt område. Kan delas ut i samband med aktiviteten eller i samband med invigningen den 23:e april.

Bevismärken

De märkena som oftast är mest intressant. De visar att scouten har färdigheter inom resp. område och kan därför lämnas med större ansvar att hantera detta. Idag finns där 3 st. och dessa är:
– Knivbeviset
– Yx/sågbeviset
– Simbeviset
Dessa märken är de märken som kan tas tillbaka om scouten missbrukar sitt förtroende.

Placering

Se följande fil för var resp. märke skall placeras på scoutskjortan. Märkesplacering

Fördjupning

Här är en länk till samtliga märken som scouterna erbjuder. Vi i Påarp hanterar inte alla men jobbar mot flertalet av märkena.
Under resp. märke kan man läsa vad märket betyder och vad det innebär.
Alla Märken