Avdelningar

Påarp scoutkår har 6 olika avdelningar. Från årskurs 1 och fram till 25 år ålder. Vårt mål är att varje avdelning har ett möte per vecka under vår och höst. Utöver det så är där utrymme för både helg-läger och lite längre läger på sommaren.

Bäver

Det är för de yngsta scouterna. Från det att de börjar i årskurs 1 kan de börja hos oss på vår Bäveravdelning. Vi försöker att var ute så mycket som möjligt.

Spårare

Spårare är scouter som går i årskurs 2-3. Här arbetar vi mycket på gemenskap och samarbete. Detta görs genom aktiviteter och lekar ute och inne.

Upptäckare

När scouterna kommer upp i årskurs 4-5 så är de välkomna till vår Upptäckaravdelning. Nu börjar vi lära ut mer vad scouting innebär, vad scouting har varit, vad det betyder just nu och hur framtiden ser ut för scouterna.

Äventyrare

När tonåringarna blir rastlösa är de välkomna till vår Äventyrasavdelning. De som går i årskurs 6-8 är välkomna här. På Äventyrsavdelningen satsar vi mycket på lära känna sig själv, sina kompisar och nya scouter från andra kårer.

Utmanare

Från årskurs 9 till 18 år så räknas man som Utmanare. På denna avdelningen har man oftast redan etablerat kontakter med andra scouter från andra kårer. Ibland till och med utanför Sveriges gränser.
Här kan scouterna själva styra lite över programmet och gemensamt planera in en större utmaning som hela avdelningen strävar mot.
Här är där också första möjligheten att prova på ledarskapet genom att vara assisterande ledare på någon av de andra avdelningarna.

Rover

Denna avdelning är för dom som är mellan 19 år och 25 år. Detta är scouter och ledare som inte vill lämna Utmanaravdelningen riktigt ännu. Många träffar och tävlingar som gäller för Utmanare kan även ett Roverlag deltaga på. Allt för att fortsätta hålla kontakten men sina nyvunna vänner.
Deras aktiviteter styr de själva över och sätter upp sina egna mål.

Ledare på avdelningen Utmanare

Mia Kiander

Ledare Utmanare

Philip Nilsson

Ledare Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Christina Norén

Ledare Upptäckare

Dennis Samuelsson

Ledare Upptäckare

Linda Siderup

Ledare Upptäckare

Alexander Laursen

Ass.Ledare på Upptäckare

Pontus Eklund

Ledare Upptäckare

Stefan Landemyr

Ledare Upptäckare

Ledare på avdelningen Spårare

Mikael Wessman

Ledare Spårare

Caroline Norén

Ledare Spårare

Rasmus Wilsson

Materialförvaltare, Ledare Bäver

Anders Paulsson

Ledare Spårare, Bäver

Ledare på avdelningen Rover

Marcus Östberg

Ledare Rover

Ledare på avdelningen Äventyrare

Thea Eriksson

Ledare Äventyrare

Stefan Jansson

Ledare Äventyrare

Anton Müller

Ledare Äventyrare

Ledare på avdelning Bäver

Magdalena Norén

Ledare Bäver

Anders Paulsson

Ledare Spårare, Bäver

Per Olof Norén

2:e vice Ordförande, Ledare Bäver

Ledare

Magdalena Norén

Ledare Bäver

Thea Eriksson

Ledare Äventyrare

Mikael Wessman

Ledare Spårare

Christina Norén

Ledare Upptäckare

Caroline Norén

Ledare Spårare

Dennis Samuelsson

Ledare Upptäckare

Linda Siderup

Ledare Upptäckare

Alexander Laursen

Ass.Ledare på Upptäckare

Pontus Eklund

Ledare Upptäckare

Stefan Landemyr

Ledare Upptäckare

Stefan Jansson

Ledare Äventyrare

Anton Müller

Ledare Äventyrare

Rasmus Wilsson

Materialförvaltare, Ledare Bäver

Mia Kiander

Ledare Utmanare

Philip Nilsson

Ledare Utmanare

Marcus Östberg

Ledare Rover

Anders Paulsson

Ledare Spårare, Bäver

Per Olof Norén

2:e vice Ordförande, Ledare Bäver