psf

Påarps Scoutkårs stödfond

 Påarps Scoutkår beslutade 2015-05-27 att upprätta en stödfond åt medlemmar i Påarps Scoutkår.

Fondens intentioner

Det är att hjälpa och stödja familjer som har hamnat i ekonomiskt obestånd av olika anledningar så att barn och ungdomar kan deltaga i scouterna under lika förhållande som andra barn och ungdomar.

Detta kan man söka bidrag till

 • Medlemsavgift
 • Lägeravgift
 • Scoutdräkt

Detta kan man inte söka bidrag för

 • Deltagande i läger som ej är sanktionerade av scoutkåren och som överstiger scoutens förmåga.
 • Fickpengar under lägervistelse
 • Inköp av scoutmaterial som går att låna
 • Medlem över 18 år.

Vem kan ansöka?

Förälder till medlem i Påarps Scoutkår som är något av detta:

 • Ensam vårdnadsinnehavare
 • Arbetslös vårdnadsinnehavare
 • Studerande vårdnadsinnehavare
 • Sjukskriven vårdnadsinnehavare
 • Vårdnadsinnehavare som har hamnat i ekonomiskt obestånd.

Hur ansöker man?

Ansökan mejlar man in till Ordförande eller lägges i ordförandes brevlåda.

När kan man ansöka?

Ansökningstiden är alltid öppen och ärendena behandlas inom en veckas tid.

Vem får se min ansökan?

Din ansökan är sekretessbelagd för kårens medlemmar förutom för ordförande och en vald person på kårstämman. Efter beslut i ärendet förstörs ansökan.

 Vad skall ansökan innehålla?

 • Årsinkomst i hushållet
 • Familjesituationen
 • Bostadskostnaden efter eventuella bostadsbidrag
 • Vad bidraget skall gå till
 • Vem bidraget avser
 • Obs! Utebliven information angående ovanstående uppgifter renderar ett automatiskt avslag. Fondens beslut går ej att överklaga.

Hur utbetalas bidraget?

Bidraget betalas ej ut kontant eller till ansökarens personliga konto. Fonden betalar det som man ansökt om, om fonden har bifallit ansökan.

Ansökaren får ett svar via mejl senast 7 dagar efter ansökans inkommande om fonden har bifallit eller avslagit ansökan.

Kan jag ansöka mer än en gång?

Varje ansökan behandlas som en enskild ansökan. Dock äger fonden rätt att avslå ansökan om fler ansökningar inkommer än det som anses skäligt.

Vill du vara med att stötta fonden?

Vill du vara med att stötta fonden finns det möjlighet att sätta in pengar på bg 5028-8919.