Påarps Scoutkår har haft Kårstämma!

30 september, 2020 av perolofnoren

Tisdagen den 29 september hade Påarps scoutkår sin kårstämma. (årsmöte) Stämman omvalde Bo-Göran Hertlid till Ordförande, Desirée Norén till Vice Ordförande, Yvonne Jönsson till Kassör och Zandra Roxvik till sekreterare. Vi önskar dem lycka till i sitt arbete med att driva scoutkåren framåt i dessa Corona tider. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten gick i genom och lades till handlingarna. Stämman gav även ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Stämman beslöt också att ändra stadgarna vilket innebär bland annat en annan dagordning på nästa stämma.