Nytt datum för terminsstart (V14)

10 januari, 2021 av perolofnoren

På grund av den ökande pandemin startar avdelningar sina avdelningsmötena vecka 14 (6/4). Under vårterminen kommer vår riksorganisation skicka ut inbetalningsavier till alla medlemmar. Detta sker automatiskt. Vi i Påarps scoutkår har beslutat att medlemsavgiften kommer minska med 150kr under vårterminen 2021 för alla bäverscouter till utmanarscouter.  Vi uppmanar alla medlemmar att betala in medlemsavgiften i tid för att säkerhetsställa kårens överlevnad. Skulle pandemin fortsätta under hela vårterminen kommer vi att återbetala inbetalda vårterminens medlemsavgifter.