Välkomna Scouter.

Härmed inbjuds alla upptäckar-, äventyrs- och utmanarscouter från Påarps Scoutkår till Nordväst Skånes Scoutdistrikts vårläger 2022.

I år kommer vi att åka och vara tillsammans för att uppleva scouting.

Vi kommer att sova i tält (Upptäckare) eller vindskydd (Äventyrare och utmanare.) Utmanarna kommer som vanligt att sova på utmanarbyn.

Var: Nordväst Skånes Scoutdistrikts lägerområde, Sonnarp.
Se skyltning från Åsljunga.
När: Avfärd sker från scoutlokalen den 26 maj kl. 9.00.
Hemfärd sker från lägerområdet efter avslutningsceremonin kl. 12.00 den 29 maj.
Kostnad: Lägerkostnaden är 700 kr/deltagare (lägermärke ingår).
Anmäler ni er efter den 10 april, tillkommer en extra kostnad om 150:-
Anmälan: Görs på längre ner på denna sidan innan den 10 april.
Anmälan är inte giltig förens betalningen är genomförd. En scout per anmälan.
Betalning: Sker i samband med anmälan, dock senast den 10 april. Betalningen sker till bankgiro: 839-5220, märkt med vårläger och scoutens namn.
Utrustning: Den finns på vår hemsida under ”Packningslistor” eller så fråga er ledare om hjälp.
Övrigt: Viss försäljning av glass, godis osv. kommer att finnas under lägertiden så en liten peng kan ni skicka med era barn. Vi rekommenderar er att inte skicka med mer än 200kr.
Medtagna mobiltelefoner kommer att samlas in av ledarna och kommer enbart att få användas på bestämda tider av ledarna.
Kåren ansvarar ej för medtagna mobiltelefoner.
Frågor: Kontakta Patrik Pålsson på epost palssonpatrik@hotmail.com eller telefonnummer som finns på inbjudan.

 

Anmälan för Vårlägret är stängd. Kontakta er ledare eller Patrik Pålsson för efteranmälan.